Home » Người thực tế tiếng Anh là gì
Today: 07-07-2022 05:57:34

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Người thực tế tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 08-03-2022 22:11:00)
           
Người thực tế tiếng Anh là realistic person. Những người thực tế có khả năng nắm bắt tốt thực trạng của tình huống và hiểu những gì có thể hay không thể thực hiện được.

Người thực tế tiếng Anh là realistic person /ˌriː.əˈlɪs.tɪk/ /ˈpɝː.sən/. Là những người hiểu rõ năng lực và giá trị thực của bản thân để có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.  

Người có tính cách thực tế rất tập thể, tự phát và thẳng thắn nên nhiều khi bị xem là thô lỗ, không nhạy cảm hoặc thiếu thận trọng. 

Người thực tế tiếng Anh là gì, sài gòn vina Người thực tế không thích các cuộc tranh luận lý thuyết hoặc suy nghĩ về tương lai mà chỉ quan tâm đến thời điểm hiện tại và tập trung tất cả nỗ lực vào những điều mình có thể thực hiện.

Những người mang tính cách thực tế có danh sách nghề nghiệp đa dạng để lựa chọn bởi khả năng nhanh chóng quyết định khiến bản thân trở thành ứng viên xuất sắc cho các vai trò đòi hỏi phải suy nghĩ tại chỗ như bán hàng, dịch vụ khẩn cấp, quân đội, cảnh sát.

Các ví dụ về người thực tế trong tiếng Anh:

She is realistic about her chances of winning.

Cô ấy thực tế về cơ hội chiến thắng của mình.

Stark is a shrewd and realistic businessman.

Stark là một doanh nhân sắc sảo và thực tế.

Chris is a realistic person and he doesn't care much about what will happen in the future.

Chris là một người thực tế và anh ta không quan tâm nhiều đến những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Bài viết người thực tế tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news