Home » Hệ điều hành tiếng Anh là gì
Today: 07-07-2022 05:28:12

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hệ điều hành tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 08-03-2022 22:09:47)
           
Hệ điều hành tiếng Anh là operating system. Là tập hợp các chương trình phần mềm chạy trên máy tính, quản lý các thiết bị phần cứng và tài nguyên phần mềm của máy tính.

Hệ điều hành: operating system /ˈɑːpəreɪtɪŋ/ /ˈsɪstəm/.

Hệ điều hành đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng của máy, cung cấp một môi trường cho phép người sử dụng phát triển và thực hiện các ứng dụng của họ một cách dễ dàng.

sài gòn vina, hệ điều hành tiếng Anh là gì Các hệ điều hành phổ biến hiện nay:

Android: là hệ điều hành phổ biến nhất thế giới, với kho ứng dụng đồ sộ, nhiều tính năng thông minh cũng như dễ sử dụng.

iOS: hệ điều hành dành cho các thiết bị của Apple như iPhone, iPad. iOS bảo mật cao cũng như được tối ưu hóa cao, đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Một số từ vựng liên quan đến hệ điều hành:

Memory /ˈmeməri/: bộ nhớ.

Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə®/: bộ vi xử lý.

Storage /ˈstɔːrɪdʒ/: lưu trữ.

Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: cấu hình.

Database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu.

Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận.

Bài viết hệ điều hành tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news