Home » Bạn ăn chưa tiếng Anh
Today: 07-07-2022 06:09:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bạn ăn chưa tiếng Anh

(Ngày đăng: 08-03-2022 19:00:14)
           
Bạn ăn chưa tiếng Anh là Have you eaten yet? Để hỏi người khác đã ăn chưa có thể dùng các mẫu câu khác như sau.

Bạn ăn chưa tiếng Anh là Have you eaten yet? Ngoài ra, còn những mẫu câu khác để hỏi bạn ăn chưa:

Sài Gòn Vina, Bạn ăn chưa tiếng Anh

Have you eaten anything?

Bạn đã ăn gì chưa?

Have you had lunch? 

Bạn ăn trưa chưa?

Did you have breakfast?

Bạn ăn sáng chưa?

Các mẫu câu trên đều được sử dụng để hỏi đối phương đã ăn chưa. Have you eaten và Did you eat có nghĩa giống nhau nhưng hàm ý khi hỏi có chút khác biệt .

"Have you eaten” là thì hiện tại hoàn thành còn "Did you eat" là thì quá khứ.

Bạn nên hỏi "Have you eaten" nếu bạn định mời ai đó dùng bữa chung và muốn xem họ đã ăn chưa.

Còn trong trường hợp nếu bạn nhìn thấy đối phương vào buổi đêm và người đó đang rất đói, bạn nên hỏi "Did you eat dinner?" bởi vì bạn đang quan tâm tới đối phương và tò mò về việc người đó đã ăn chưa.

Để trả lời, bạn có thể sử dụng những mẫu câu sau:

Yes, I have. Tôi đã ăn rồi

Yes, I did. Tôi ăn rồi.

No, I haven't got time to eat. Tôi chưa có thời gian để ăn.

Bài viết bạn ăn chưa tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news