Home » Best sale nghĩa là gì
Today: 07-07-2022 04:56:44

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Best sale nghĩa là gì

(Ngày đăng: 08-03-2022 19:00:01)
           
Best sale nghĩa là bán chạy, bán được nhiều. Là một cụm từ chỉ số lượng tiêu thụ được đo lường bởi một hệ thống tổ chức, đánh giá và kết nối chặt chẽ trực thuộc một cơ quan uy tín.

Best sale nghĩa là bán chạy, bán được nhiều.

Phiên âm: /best/ /seɪl/.

Sài Gòn Vina, Best sale nghĩa là gì

Một số từ tiếng anh liên quan với best sale

Quality /ˈkwɒl.ə.ti/: chất lượng.

Brand /brænd/: thương hiệu.

Model /ˈmɒd.əl/: mẫu mã.

Customer /ˈkʌs.tə.mər/: khách hàng.

Advertiswment /ədˈvɜː.tɪs.mənt/: quảng cáo.

Seller /ˈsel.ər/: người bán hàng.

Năm phong cách bán hàng cho best sale

Aggressive selling: phong cách bán hàng hung hăng.

Relationship building: xây dựng mối quan hệ.

Need oriented selling: phong cách bán hàng hướng nhu cầu.

Product oriented selling: phong cách bán hàng hướng sản phẩm.

Competition oriented selling: phong cách bán hàng hướng cạnh tranh.

Bài viết best sale nghĩa là gì được tổng hợp bởi giáo viên của trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news