Home » Cộng tác viên sự kiện tiếng Anh là gì
Today: 07-07-2022 05:52:44

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cộng tác viên sự kiện tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 08-03-2022 18:59:24)
           
Cộng tác viên sự kiện tiếng Anh là event collaborator. Cộng tác viên sự kiện là nghề không thuộc nhân viên chính thức của công ty, họ có thể làm việc trong thời gian rãnh.

Cộng tác viên sự kiện tiếng Anh là event collaborator /i'vent kə'læbəreitə/.

Công việc của cộng tác viên sự kiện:

Sài Gòn Vina, cộng tác viên sự kiện tiếng Anh là gì Hỗ trợ chuẩn bị, sắp xếp về cơ sở vật chất trước và sau sự kiện theo kế hoạch được đặt ra.

Tham gia điều phối công việc giữa bộ phận có liên quan để thực hiện triển khai sự kiện tại các cơ sở của công ty.

Theo dõi tất cả các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện sự kiện.

Bám sát kế hoạch sự kiện được giao để đảm bảo đúng tiến độ.

Tìm kiếm và liên hệ với các đối tác cũng như nhà phân phối và cung cấp dịch vụ để hỗ trợ sự kiện.

Bàn bạc với các thành viên trong nhóm để lên lịch trình cụ thể cho từng sự kiện.

Các ví dụ về cộng tác viên sự kiện trong tiếng Anh:

To be an event collaborator and participate in this event, you must agree and follow the rules for event collaborators.

Để trở thành cộng tác viên sự kiện và tham gia vào sự kiện này, bạn phải đồng ý và tuân theo các quy tắc dành cho cộng tác viên sự kiện.

He is an event collaborator at ABC event company.

Anh ấy là một cộng tác viên sự kiện tại công ty sự kiện ABC.

Bài viết cộng tác viên sự kiện tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news