Home » Mời đối tác đi ăn bằng tiếng Anh
Today: 07-07-2022 04:57:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mời đối tác đi ăn bằng tiếng Anh

(Ngày đăng: 08-03-2022 18:59:16)
           
Bạn thường xuyên gặp gỡ đối tác kinh doanh, học những mẫu câu tình huống gặp gỡ đối tác bằng tiếng Anh. Mẫu câu mời đối tác đi ăn bằng tiếng Anh: If you don’t mind, would you like to have lunch with me?

Mời đối tác đi ăn trở thành một thông lệ để xây dựng mối một quan hệ mới hoặc để thỏa thuận một hợp đồng.

Một số mẫu câu mời đối tác đi ăn bằng tiếng Anh:

Sài Gòn Vina, Mời đối tác đi ăn bằng tiếng Anh Glad to meet you.

Rất vui khi được gặp bạn.

We’d like to invite you to dinner.

Chúng tôi muốn mời bạn đến dùng bữa tối với chúng tôi.

We’d be pleased if you could join us for dinner.

Chúng tôi rất vinh hạnh nếu bạn có thể đi ăn tối cùng chúng tôi.

We’ve booked a table. We hope you can join us.

Chúng tôi đã đặt trước một bàn. Chúng tôi hy vọng bạn có thể đến với chúng tôi.

Shall we make it 7 o’clock?

Chúng ta hẹn gặp nhau lúc 7 giờ được không.

This is my card.

Đây là danh thiếp của tôi.

I’ve been hoping to establish business relationship with your company.

Tôi vẫn luôn hy vọng thiết lập mối quan hệ kinh doanh với công ty của bạn.

Do you like to enjoy Japanese food? I know a Japanese restaurant here.

Bạn có thích đồ ăn Nhật không. Tôi biết một nhà hàng Nhật gần đây.

Bài viết mời đối tác đi ăn bằng tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news