Home » Trả lời điện thoại tiếng Anh là gì
Today: 07-07-2022 04:45:27

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Trả lời điện thoại tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 08-03-2022 18:57:03)
           
Trả lời điện thoại dịch sang tiếng Anh là answer the phone. Một số mẫu câu bằng tiếng Anh được sử dụng phổ biến để trả lời qua điện thoại.

Trả lời điện thoại tiếng anh là answer the phone, phiên âm là /ˈɑːnsə(r) ðə fəʊn/.

Trả lời điện thoại là hình thức nói chuyện thông qua điện thoại với bất kỳ ai bạn muốn mà không cần phải gặp mặt trực tiếp.

Sài Gòn Vina, Trả lời điện thoại tiếng Anh là gì Trả lời điện thoại trở nên phổ biến vì sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian, công sức của người cần giao tiếp.

Một số mẫu câu tiếng Anh khi trả lời điện thoại:

Can I leave a message for him/her?

Tôi có thể để lại lời nhắn cho anh ấy/cô ấy không.

Could you tell him/her that I called, please?

Bạn có thể nhắn anh ấy/cô ấy rằng tôi đã gọi được không.

Could you ask him/her to call me back, please?

Bạn có thể nói anh ấy/cô ấy gọi lại cho tôi được không.

Ok, thanks. I’ll call back later.

Cảm ơn bạn. Tôi sẽ gọi lại sau.

Who am I speaking with?

Tôi có thể biết tôi đang nói chuyện với ai được không.

Can I put you on hold for a minute?

Bạn có thể giữ máy một lát không.

Is there anything else I can help you with?

Tôi có thể giúp bạn chuyện gì nữa không.

Bài viết trả lời điện thoại tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news