Home » Phòng quản lý đầu tư tiếng Anh là gì
Today: 02-07-2020 16:21:37

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phòng quản lý đầu tư tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 29-05-2020 16:04:53)
           
Phòng quản lý đầu tư tiếng Anh là investment management department. Quản lý đầu tư là sự tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng vào quá trình đầu tư.

Trong tiếng anh phòng quản lý đầu tư là investment management department.

Một số từ vựng về phòng quản lý đầu tư tiếng Anh:

Investment management department: Phòng quản lý đầu tư.SGVN, Phòng quản lý đầu tư tiếng Anh là gì

Project management: Quản lý dự án.

Project management techniques: Kỹ thuật quản lý dự án.

Project management Unit: Ban quản lý dự án.

A famous project manager: Người quản lý dự án nổi tiếng.

A project manager: Giám đốc dự án.

Room management: Phòng quản lý.

Head of department: Trưởng phòng.

Deputy of department: Phó phòng.

Invest: Đầu tư.

Manage: Quản lý.

Team leader: Trưởng nhóm.

Trainee: Nhân viên tập sự.

Một số mẫu câu giao tiếp cơ bản về phòng quản lý đầu tư dự án tiếng Anh:

Hello, good morning.

(Xin chào, buổi sáng tốt lành).

Let's get down to the business, shall we?

(Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ)?

Can I help you?

(Tôi có thể giúp gì được anh/chị)?

What time does the meeting start?

(Mấy giờ thì cuộc họp bắt đầu)?

What time does the meeting finish?

(Mấy gờ thf cuộc họp kết thúc)?

Can I see the repost?

(Cho tôi xem bản báo cáo được không)?

Bài viết phòng quản lý đầu tư tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news