Home » Trưởng phòng đối ngoại tiếng Anh là gì
Today: 06-08-2021 05:07:15

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Trưởng phòng đối ngoại tiếng Anh là gì

(Ngày đăng: 11-05-2021 09:58:43)
           
Trưởng phòng đối ngoại tiếng Anh là PR Head Department. Trưởng phòng đối ngoại là người trực tiếp quản lý bộ phận đối ngoại và tham gia vào quá trình tìm kiếm đối tác để mở rộng thị trường.

Trưởng phòng đối ngoại tiếng Anh là PR Head Department. Viết đầy đủ là Public Relations Head Department.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Phiên âm: /ˈpʌb.lɪk rɪˈleɪʃənz hed dɪˈpɑːrt.mənt/.

Trưởng phòng đối ngoại chịu trách nhiệm trong việc đàm phán, kết nối và duy trì mối quan hệ với đối tác trên thị trường.Sài Gòn Vina, Trưởng phòng đối ngoại tiếng Anh là gì

Họ còn có chức năng tham mưu, đề xuất các chính sách, cách thức trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác.

Phân công công việc cho cán bộ nhân viên trong bộ phận và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Một số chức danh trưởng phòng bằng tiếng Anh:

Chief Operating Officer (COO): trưởng phòng hoạt động.

Personnel manager: trưởng phòng nhân sự.

Finance manager: trưởng phòng tài chính.

Accounting manager: trưởng phòng kế toán.

Production manager: trưởng phòng sản xuất.

Marketing manager: trưởng phòng marketing.

Ví dụ về trưởng phòng đối ngoại trong tiếng Anh:

Public Relations Head Department is responsible for finding partners to expand the market.

Trưởng phòng đối ngoại có trách nhiệm tìm kiếm đối tác để mở rộng thị trường.

Public Relations Head Department is responsible for maintaining the relationship between the company and partners in the market.

Trưởng phòng đối ngoại chịu trách nhiệm duy trì mối quan hệ giữa công ty và các đối tác trên thị trường.

Bài viết trưởng phòng đối ngoại tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news