Home » Tài sản gắn liền với đất
Today: 02-07-2020 17:15:24

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tài sản gắn liền với đất

(Ngày đăng: 29-05-2020 14:26:10)
           
Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, rừng sản xuất là rừng trồng, công trình xây dựng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm.

Thủ tục đăng kí bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận.

Điều kiện cấp Sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất:

Sài Gòn Vina, Tài sản gắn liền với đất Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Chứng nhận quyền sở hữu công trình không phải là nhà ở.

Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm.

Những lưu ý về cách hiểu khái niệm “tài sản gắn liền với đất” trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành:

Trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, khái niệm “tài sản gắn liền với đất” không được định nghĩa rõ ràng nên có nhiều cách hiểu khác nhau.

Nhiều cơ quan, trong đó có ngành Tòa án, Viện kiểm sát lúng túng, thiếu những hướng dẫn về thế nào là “tài sản gắn liền với đất”, khiến cho ngành này khó khan khi giải quyết những vấn đề tranh chấp có liên quan.

Những trường hợp tài sản gắn liền với đất không được công nhận:

Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất đó không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này.

Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ, hoặc thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tài sản tạo lập do chuyển mục đích trái phép.

Bài viết tài sản gắn liền với đất được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news