Home » Thông tin kỳ thi TOPIK tiếng Hàn năm 2015
Today: 21-02-2017 07:40:26

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thông tin kỳ thi TOPIK tiếng Hàn năm 2015

(Ngày đăng: 08-02-2017 10:46:19)
           
Thông báo lịch thi Topik tiếng Hàn năm 2015, chương trình dành cho cô dâu lấy chồng Hàn, hoặc định cư tại Hàn, làm Visa.

TOPIK là kỳ thi do Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc tổ chức, dành cho những bạn xin việc tại các công ty Hàn, xin visa, xuất khẩu lao động, du học hoặc kết hôn với người Hàn. Dưới đây là thông tin kỳ thi TOPIK tiếng Hàn năm 2015:

Lịch thi TOPIK 2015:

Kỳ thi Hàn Quốc Châu Mỹ, Âu, Phi Châu Á & Thái Bình Dương Ghi chú
38 18/01/2015

Chỉ tổ chức tại Hàn Quốc
39 22/03/2015 21/03/2015 22/03/2015
40 26/04/2015 25/04/2015 26/04/2015
41 19/07/2015

Chỉ tổ chức tại Hàn Quốc
42 18/10/2015 17/10/2015 18/10/2015
43 15/11/2015 14/11/2015 15/11/2015

Lịch thông báo kết quả TOPIK năm 2015:

Kỳ thi 38 Kỳ thi 39 Kỳ thi 40 Kỳ thi 41 Kỳ thi 42 Kỳ thi 43
13/02/2015 16/05/2015 16/06/2015 14/08/2015 27/11/2015 30/12/2015

Các thang điểm Topik:

Topik I (cấp 1 và 2):

+ Đọc: 40 câu – 100 điểm.

+ Nghe: 30 câu – 100 điểm.

+ Điểm tối đa: 200 điểm.

Trên 80 điểm đạt cấp 1.

Trên 140 điểm đạt cấp 2.

Topik II (cấp 3, 4, 5, 6):

+ Đọc: 50 câu – 100 điểm.

+ Nghe: 50 câu – 100 điểm.

+ Viết: 4 câu – 100 điểm.

+ Điểm tối đa: 300 điểm.

Trên 120 điểm đạt cấp 3.

Trên 150 điểm đạt cấp 4.

Trên 190 điểm đạt cấp 5.

Trên 230 điểm đạt cấp 6.

Tổng hợp bởi: Tập thể giáo viên trung tâm luyện thi TOPIK tiếng Hàn SaiGon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news