Home » Các quy tắc biến âm trong tiếng Hàn
Today: 20-03-2019 18:54:10

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các quy tắc biến âm trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 15-01-2019 12:01:08)
           
Để có thể phát âm chuẩn như người Hàn Quốc thì biến âm tiếng Hàn là một trong những điểm bạn cần lưu ý. Ngoại ngữ SGV sẽ hướng dẫn bạn cách nắm được các quy tắc biến âm phức tạp này.

Các quy tắc biến âm trong tiếng Hàn

1. Âm tiết thứ nhất tận cùng bằng patchim ㄷ, hoặc các patchim phát âm tương đương ㄷ;  âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄴ thì đuôi chữ đọc thành ㄴ:

Ví dụ:

믿는다 [민는다] [min- nun-da]: tin.

2. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㅇ, ㅁ; âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹ- thì  âm tiết thứ hai đọc thành ㄴ:
Ví dụ:

종로 [종노] [jong-no]: đường Jongno                      

음력 [음녁] [eum- nyok]: âm lịch.

3. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄱ, âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄴ, ㅁ thì  đuôi chữ đọc thành ㅇ:
Ví dụ:

한국 말 [한궁말] [Han- kung- mal]: tiếng Hàn

작년 [장년] [jang- nyeon]: năm ngoái

4.Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ, ㅂ; âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄹthì  âm tiết thứ nhất đọc thành ㅇ, ㅁ; âm tiết thứ hai đọc thành ㄴ: 

Ví dụ:

국립 [궁닙] [kung-nip]: quốc gia.                 

수업료 [수엄뇨] [su- eom- nyo]: học phí.

5. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅂâm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm ㄴthì  đuôi chữ đọc thành ㅁ:

Ví dụ:

입니다 [ 임니다] [im- ni- ta]: là

6. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm [ㄱ/ㄷ/ㅂ] , âm tiết thứ hai là 이/야/얘/여/예/요/유 thì → ㅇ/ㄴ/ㅁ + 니/냐/냬/녀/녜/뇨/뉴.

Ví dụ:

색연필 [생년필] [seng-nyon-pil]: bút chì màu.

나뭇잎 [나문닙] [na-mun-nip]: lá cây.

십육 [심뉵] [sim-nyuk]: 16.

7. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㅇ/ㄴ/ㅁ, âm tiết thứ hai là 이/야/얘/여/예/요/유 thì → ㅇ/ㄴ/ㅁ + 니/냐/냬/녀/녜/뇨/뉴.

Ví dụ:

생이별 [생니별] [seng-ni-byol]: sự li biệt.

한여름 [한녀름] [han-nyo-rum]: giữa mùa hè.

담요 [담뇨] [tam-nyo]: chăn mền.

8. Quy tắc thêm [ㄴ]:

Từ phía trước kết thúc bằng phụ âm, từ phía sau bắt đầu bằng nguyên âm 이, 야, 여, 요, 유 thì thêm ㄴ và phát âm thành 니, 냐, 녀, 뇨, 뉴.      

9. Phụ âm cuối (ㅌ) gặp (이) thì th biến thành (ㅈ)

VD: 같이 [ka-chi]: cùng.

10. Phụ âm cuối ㅎ gặp nguyên âm thì ㅎ không được phát âm.

VD: 많이 [ma-ni]: nhiều.

Chuyên mục “Các quy tắc biến âm trong tiếng Hàn” do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news