Home » Từ vựng tiếng Hàn về truyền hình
Today: 20-03-2019 18:14:31

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Từ vựng tiếng Hàn về truyền hình

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:26:03)
           
Bài viết này Ngoại ngữ Saigon Vina sẽ tổng hợp một số từ vựng tiếng Hàn về lĩnh vực truyền hình và phát sóng.

Từ vựng tiếng Hàn về truyền hình

방송 [bang-song]: Truyền hình, phát thanh truyền hình.

공중파 방송 [kong-jung-pa bang song]: Truyền hình đại chúng (miễn phí).

지상파 방송 [ji-sang-pa bang-song]: Truyền hình đại chúng (miễn phí).

tu vung tieng han ve truyen hinh유선 방송 [yu-son bang-song]: Truyền hình cáp (thu phí).

케이블 방송 [khe-in-bul bang-song]: Truyền hình cáp (thu phí).

인터넷 방송 [in-tho-net bang-song]: Truyền hình internet.

특파원 [thuk-pa-won]: Đặc phái viên, phóng viên hiện trường.

아나운서 [a-na-u-son]: Người dẫn chương trình.

프로그램 진행 [pu-ro-ku-rem jin-heng]: Tiến hành chương trình.

프로듀서 [pu-ro-tyu-so]: Nhà sản xuất.

프로그램 책임자 [pu-ro-ku-rem jje-kim-ja]: Phụ trách chương trình.

생방송 [seng-bang-song]: Truyền hình trực tiếp.

재방송 [je-bang-song]: Phát lại.

제작하다 [je-ja-kha-ta]: Sản xuất chương trình.

채널 [jje-nol]: Kênh.

채널을 돌리다 [jje-no-rul ton-li-ta]: Đổi kênh.

채널을 바꾸다 [jje-no-rul be-kku-ta]: Đổi kênh.

시청자 [si-jjong-ja]: Khán giả.

시청하다 [si-jjong-ha- ta]: Xem (TV, phim).

애청자 [e-jjong-ja]: Thính giả

듣은 사람 [tu-tun sa-ram]: Người nghe.

애청하다 [e-jjong-ha-ta]: Nghe đài.

속보 [sok-bo] = 정말 큰 뉴스 [jong-mal khun nyu-su]: Bản tin nhanh.

방송 프로그램 종류 [bang-song pu-ro-ku-rem jong-ryu]: Thể loại chương trình truyền hình

뉴스 [nyu-su]: Mục tin tức.

시사 프로그램 [si-sa pu-ro-ku-rem]: Chương trình thời sự.

특집 방송 [thuk-jing bang-song]: Chương trình phát sóng đặc biệt.

스포츠 중계방송 [su-po-jju jung-kye-bang-song]: Bản tin (thống kê) thể thao.

예능 프로그램 [ye-nung pu-ro-ku-rem]: Chương trình giải trí.

화장 기술 방송 [hwa-jang ki-sul bang-song]: Phát sóng kỹ thuật trang điểm.

먹방 방송 [mok-bang bang-song]: Phát sóng về ẩm thực.

Chuyên mục “Từ vựng tiếng Hàn về truyền hình" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news