Home » Mẫu câu đặt vé máy bay bằng tiếng Trung
Today: 05-03-2021 04:10:36

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mẫu câu đặt vé máy bay bằng tiếng Trung

(Ngày đăng: 27-01-2021 19:11:46)
           
Đặt vé máy bay tiếng Trung là 订机票 (Dìng jīpiào), đặt vé máy bay là một dạng không trực tiếp đến quầy mua vé. Mà khi đó bạn sử dụng các phương tiện của công nghệ như là máy tính, điện thoại.

Đặt vé máy bay bằng tiếng Trung là 订机票 (Dìng jīpiào), khi muốn đi du lịch hay do đặc thù công việc mà bạn cần đặt vé máy bay để tiết kiệm thời gian. Để đặt được vé máy bay, bạn cần phải nắm vững các bài học về cách hỏi giá cả, nói về thời gian và địa điểm trong tiếng Trung.

Mẫu câu đặt vé máy bay bằng tiếng Trung.

小姐, 我订一张这个礼拜六到胡志明市的飞机票。

Xiǎojiě, wǒ dìng yī zhāng zhè ge lǐbài liù dào húzhìmíng shì de fēijīpiào.

Em ơi, chị muốn đặt 1 vé máy bay đi thành phố Hồ Chí Minh vào thứ bảy này.

就订23号的吧。

Jiù dìng 23 hào de ba.

Cho tôi đặt vé ngày 23.

有上午10点和下午2 点的票。

Yǒu shàngwǔ 10 diǎn hé xiàwǔ 2 diǎn de piào.

Có vé bay vào lúc 10 giờ sáng và 2 giờ chiều.

我想在这个月20号去北京,可以预定机票吗?

Wǒ xiǎng zài zhè ge yuè 20 hào qù Běijīng, kěyǐ yùdìng jīpiào ma?

Tôi muốn đặt vé máy bay đến Bắc Kinh vào ngày 20 tháng này có được không?

现在是旅游旺季,要提前一周订票.

Xiànzài shì lǚyóu wàngjì, yào tíqián yīzhōu dìng piào.

Bây giờ là mùa du lịch, phải đặt vé trước một tuần.

您要几号的?

Nín yào jǐ hào de?

Bạn muốn đặt ngày nào?  

Bài viết mẫu câu đặt vé máy bay bằng tiếng Trung được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news