Home » Yêu nước Tiếng Trung là gì
Today: 30-10-2020 05:33:39

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Yêu nước Tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 22-10-2020 19:09:26)
           
Yêu nước tiếng Trung là 爱国 (àiguó) tình cảm về quê hương, đất nước hay cội nguồn của một cá nhân hay tập thể luôn gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi đất nước gặp khó khăn.

Yêu nước tiếng Trung là 爱国 (àiguó) một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc dành cho quê hương đất nước luôn đoàn kết, gắn bó, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

Một số từ vựng tiếng Trung liên quan đến chủ đề yêu nước.

爱国主义 (àiguó zhǔyì): Chủ nghĩa yêu nước.

爱国者 (àiguó zhě): Người yêu nước.

Sài Gòn Vina, Yêu nước Tiếng Trung là gì爱祖国 (ài zǔguó): Yêu Tổ quốc.

祖国阵线 (zǔguó zhèn xiàn): Mặt trận Tổ quốc.

奉献 (fèngxiàn): Cống hiến.

Mẫu câu tiếng Trung về chủ đề yêu nước.

我要努力工作建设祖国。

Wǒ yào nǔlì gōngzuò jiànshè zǔguó.

Tôi phải nổ lực làm việc để xây dựng Tổ quốc.

人民不仅有权爱国,而且爱国是个义务,是一种光荣。

Rénmín bùjǐn yǒu quán àiguó, érqiě àiguó shìgè yìwù, shì yī zhǒng guāngróng.

Người dân không chỉ có quyền yêu nước, mà yêu nước là nghĩa vụ, là vinh dự.

爱国主义的力量多么伟大呀。

Àiguó zhǔyì de lìliàng duōme wěidà ya.

Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước lớn lao biết bao.

Bài viết yêu nước tiếng Trung là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news