Home » Doanh thu tiếng Trung là gì
Today: 18-08-2022 02:22:12

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Doanh thu tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 07-03-2022 15:36:33)
           
Doanh thu tiếng Trung 收入 (shōurù) là một yếu tố tất yếu cần có trong kinh doanh. Biến số của doanh thu tác động rất lớn đến một tổ chức, doanh nghiệp.

Doanh thu tiếng Trung  收入 (shōurù). Doanh thu của các doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận thu được từ việc cung cấp dịch vụ, bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận hoạt động nội bộ hay doanh thu bất thường. 

Một số từ vựng tiếng Trung về chủ đề doanh thu.

利润 (lì rùn): Lợi nhuận.doanh thu tiếng Trung là gì

纯利 (chún lì): Lãi ròng.

成本 (chéng běn): Giá thành. 

支出 (zhīchū): Chi phí.

折耗 (shé hào): Chiết khấu, khấu hao.

资本收益 (zīběn shōu yì): Khoản thu nhập từ vốn.

纯收益 (chún shōu yì): Khoản thu nhập từ lãi.

利息收益 (lìxí shōu yì): Khoản thu nhập từ ròng

净收入 (jìng shōurù): Doanh thu ròng.

内部收益 (nèibù shōuyì): Doanh thu nội bộ.

金融活动收入 (jīnróng huódòng shōurù): Doanh thu hoạt động tài chính.

异常销售 (yìcháng xiāoshòu): Doanh số bán hàng bất thường.

提供销售服务的收入 (tígōng xiāoshòu fúwù de shōurù): Doanh thu từ cung cấp dịch vụ bán hàng.

Bài viết doanh thu tiếng Trung là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa SGV.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news