Home » Những mẫu câu thường dùng khi mua sắm
Today: 01-12-2020 02:21:32

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Những mẫu câu thường dùng khi mua sắm

(Ngày đăng: 11-11-2020 14:49:06)
           
Bài viết về những mẫu câu thường dùng khi mua sắm được chia sẻ dưới đây sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về cách nói khi mua sắm của người Nhật.

Những mẫu câu thường dùng khi mua sắm:

Sài Gòn Vina, Những mẫu câu thường dùng khi mua sắm

1. 一番近い百貨店はどこですか。 Trung tâm mua sắm gần nhất ở đâu?
2. それはいくらですか。 Giá của nó bao nhiêu?
3. 安くしてくれますか。 Bạn có thể giảm giá nó nữa không?
4. 見ているだけです Tôi chỉ đi xem.
5. 高すぎます Nó quá đắt.
6. とても安いです。 Nó rất rẻ.
7. 違う色はありますか。 Bạn có màu khác không?
8. 大きいサイズはありますか。 Bạn có size lớn hơn không?
9.私はお探しています。 Tôi đang tìm...
10. 少しきついです Hơi chật, hơi nhỏ.
11. 少し大きいです Hơi rộng
12. 新しい物はありますか。 Bạn có cái mới nào không?
13. レジはどこですか。 Ở đâu là thu ngân?
14. どこで払いますか。 Tôi thanh toán tiền ở đâu?
15. 長過ぎる Quá dài
16. 短過ぎる Quá ngắn.
17. これを頂きます。 Tôi sẽ lấy cái này.
18. 袋をください。 Vui lòng lấy cho tôi chiếc túi.
19. 領収書をください。 Vui lòng, tôi muốn nhận biên lai.
20. 払い戻しをお願いします。 Vui lòng, tôi muốn hoàn lại tiền.

"Những mẫu câu thường dùng khi mua sắm" được chia sẻ bởi trường Nhật ngữ SaiGon Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news