Home » Các cụm từ giao tiếp thông dụng
Today: 26-05-2020 05:43:26

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các cụm từ giao tiếp thông dụng

(Ngày đăng: 07-02-2020 07:57:26)
           
Dưới đây là các cụm từ giao tiếp thông dụng người Nhật thường dùng trong những cuộc hội thoại nhanh, gấp gáp vì không có nhiều thời gian: そちらは?- Còn bạn?;...

Các cụm từ giao tiếp thông dụng:

1. 少し: Một ít.

2. いくつか: Một vài.

3. 一日中: Suốt ngày.

4. ずっと前: Cách đây đã lâu.

5. そちらは?(あなたは?): Còn bạn?

6. 他には: Còn gì nữa không?

7. 恐いんですか。Bạn sợ không?

8. 忙しいですか。Bạn có bận không?

9. 快適ですか。Bạn có thoải mái không?

SGV, Các cụm từ giao tiếp thông dụng

 10. お一人ですか。Bạn ở đây một mình hả?

11. お腹がすいていますか。Bạn có đói không?

12. 大丈夫ですか。Bạn có khỏe không?

13. 準備はできましたか。Bạn sẵn sàng chưa?

14. 病気ですか。Bạn ốm hả?

15. 本当にいいですか。Bạn chắc không?

16. 今晩暇ですか。Tối nay bạn rãnh không?

17. 何時に: Lúc mấy giờ?

18. 出来るだけ早く。Càng sớm càng tốt.

19. おれは同じですか。Chúng giống nhau không?

20. 誰かを待っているのですか。Bạn đang chờ ai đó hả?

Chuyên mục "Các cụm từ giao tiếp thông dụng" được tổng hợp bởi trường Nhật ngữ SaiGon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news