Home » Phân biệt Made và Madeni
Today: 02-07-2020 16:29:57

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt Made và Madeni

(Ngày đăng: 27-04-2020 15:43:57)
           
Cả 2 cấu trúc khi dịch ra đều có nghĩa là đến, nhưng việc sử dụng made và madeni trong văn viết và nói dễ xảy ra nhầm lẫn.

Phân biệt  Made và Madeni

Sài Gòn Vina, Phân biệt Made và Madeni

Danh từ chỉ thời gian + まで: biểu thị “điểm kết thúc” của thời gian.

Ví dụ: 私は9時まで働きました.

Watashi ha ku ji made hatarakimashita.

Tôi làm việc đến 9 giờ.

Danh từ chỉ thời gian +までに: biểu thị “thời hạn mà sự việc hay hành động cần phải thực hiện trước thời điểm đã được xác định trước đó.

Ví dụ: 来週の月曜日までにレポートを出しなさい.

Raishuu no getsuyoubi made ni repo-to wo dashi nasai.

Hãy nộp báo cáo với thời hạn chót là thứ hai tuần sau.

Chuyên mục Phân biệt  Made và Madeni được tổng hợp bởi giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news