Home » TOPIK tiếng Hàn là gì?
Today: 22-05-2022 20:07:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

TOPIK tiếng Hàn là gì?

(Ngày đăng: 08-03-2022 10:07:57)
           
TOPIK là kỳ thi do Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc tổ chức, với nhiều mục đích như kết hôn, xin visa.

Bạn đang tìm hiểu tiếng Hàn? Bạn tự hỏi TOPIK tiếng Hàn là gì? Những ai cần thi TOPIK? Tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ chứng chỉ TOPIK tiếng Hàn.

TOPIK là kỳ thi do Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc tổ chức, dành cho những bạn có mục đích:

+ Hỗ trợ công việc hiện tại, xin việc tại các công ty Hàn.

+ Xin visa, xuất khẩu lao động, du học, kết hôn với người Hàn.

+ Xác nhận trình độ tiếng Hàn.

Chứng chỉ TOPIK có 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp.

Được chia làm 2 đề thi:

TOPIK I: Sơ cấp 1 và 2 (2 môn thi: Nghe, đọc).

TOPIK II: Trung cấp 3 và 4, Cao cấp 5 và 6 (3 môn thi: Nghe, đọc, viết).

Thời gian thi của mỗi phần:

+ Thời gian cho phần thi nghe: 90 phút.

+ Thời gian cho phần thi viết: 90 phút.

+ Thời gian cho phần thi đọc: 90 phút.

Tiêu chuẩn điểm đậu:

TOPIK I:

+ 80/200 điểm: Đậu sơ cấp 1.

+ 140/200 điểm: Đậu sơ cấp 2.

TOPIK II:

+ 120/300 điểm: Đậu trung cấp 3.

+ 150/300 điểm: Đậu trung cấp 4.

+ 190/300 điểm: Đậu cao cấp 5.

+ 230/300 điểm: Đậu cao cấp 6.

Tổng hợp thông tin kỳ thi TOPIK TIẾNG HÀN bởi tập thể giáo viên trung tâm luyện thi TOPIK SGV.   

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news