Home » Đề thi Topik tiếng Hàn sơ cấp 2
Today: 22-05-2022 20:56:30

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Đề thi Topik tiếng Hàn sơ cấp 2

(Ngày đăng: 08-03-2022 10:02:53)
           
Để thi tốt kỳ thi Topik tiếng Hàn sơ cấp 2 thì việc nắm chắc về mẫu câu đàm thoại, ngữ pháp, từ vựng là điều rất quan trọng.

Bộ ĐỀ THI TOPIK TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2 kỳ thi lần thứ 37.

Cấu trúc đề thi:

Ca 1 (1교시) – 표현 _ BIỂU HIỆN

1~30 : 어휘 및 문법 _ Từ vựng và Ngữ pháp

31~47: 쓰기 _ Kỹ năng Viết

Ca 2 (2교시) –이해 _ HIỂU

1~30  : 듣기 _ Kỹ năng Nghe

31~60 : 읽기 _Kỹ năng Đọc

Thời gian làm bài thi: 90 phút cho mỗi ca thi.

đề thi topik tiếng hàn sơ cấp 2

đề thi topik tiếng hàn sơ cấp 2

đề thi topik tiếng hàn sơ cấp 2

Các bạn tham khảo trọn bộ ĐỀ THI TOPIK TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2 tại trang web http://topik.go.kr.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news