Home » Bảng chữ cái tiếng Hàn
Today: 23-10-2021 19:10:53

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Bảng chữ cái tiếng Hàn

(Ngày đăng: 11-05-2021 10:58:14)
           
Bảng chữ cái tiếng Hàn 한글 (Hangul) được cấu trúc bởi cả những nguyên âm và phụ âm. Bao gồm 10 nguyên âm cơ bản, 14 phụ âm, 11 nguyên âm đôi và 10 phụ âm đôi.

 

Bảng chữ cái tiếng Hàn

Bảng chữ cái tiếng Hàn 한글 (Hangul) được cấu trúc bởi cả những nguyên âm và phụ âm. Hangul được tạo ra từ năm 1443 trong thời kỳ của vua SeJong, đầu tiên có 11 nguyên âm và 17 phụ âm cơ bản. Nhưng ngày nay thì chỉ có 10 nguyên âm cơ bản và 14 phụ âm thường được sử dụng ngoài ra còn có 11 nguyên âm đôi và 10 phụ âm đôi.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Sài Gòn Vina, Bảng chữ cái tiếng Hàn

- 10 nguyên âm cơ bản:, , , , , , , , ,

- 11 nguyên âm đôi (ghép): , , , , , , , , , ,

- 14 phụ âm cơ bản: , , , , , , , , , , , , ,

- 5 phụ âm đôi (kép): , , , ,

1. Nguyên âm:

ㅏ            /a, ah/              야 /ya/

           /eo/ OƠ           여 /yeo/

           /o/  OÔ             요 /yô/

           /u, oo/               유 /yu, yoo/

           /eu/ Ư

           /ee/ Ii

2. Nguyên âm đôi: 

Dạng:                                                                             

Phát âm:   e         ye       ê        yê      oa      oe      oê       uơ       uê      uy       ưi

Âm tiết:                                                                           

3. Phụ âm cơ bản:

Dạng:                       ㄴ            ㄷ             ㄹ                                      

Phát âm:    Ghi-yeok   Ni-eun   Di-geut   Li-eul      Mi-eum    Bi-eup      Si-ot

Âm tiết:                니은       디귿        리을        미음         비읍         시옷

Dạng:                                                                                   

Phát âm:    I-eung       Ji-eut     Chi-eut   Ki-euk     Ti-eut       Pi-eup      Hi-eut

Âm tiết:      이응          지읒       치읓        키읔        티읕         피읖         히읗

4. Phụ âm đôi (kép): Phụ âm đôi là những phụ âm được tạo thành bởi việc lặp lại các phụ âm cơ bản. Trong hệ thống tiếng Hàn phụ âm của chữ Hangeul có 5 phụ âm đôi.

Dạng:                                                                                     

Phát âm:        Sang-kiyeok   Sang-tigeut   Sang-bieup   Sang-siot   Sang-Jieut

Âm tiết:           쌍기역             쌍디귿           쌍비읍           쌍시옷        쌍지읒

Tùy theo phương pháp phát âm khác nhau mà có thể chia phụ âm ra thành các loại sau:

Phụ âm hơi: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ

Phụ âm bật hơi: ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ

Phụ âm căng: ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Chuyên mục "Bảng chữ cái tiếng Hàn" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SaiGon Vina tổng hợp.

 

 

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news