Home » Các dạng so sánh trong tiếng Hàn
Today: 22-05-2022 21:50:40

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Các dạng so sánh trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 08-03-2022 10:21:58)
           
So sánh nhất: 제일 / 가장. So sánh ngang bằng: 만큼. So sánh hơn: 보다.

Các dạng so sánh trong tiếng Hàn

1. So sánh nhất: 제일 / 가장

Đây là trạng từ so sánh nhất, “제일 / 가장” thường được dùng trước tính từ, định từ, định ngữ hoặc trạng từ khác. Trạng từ so sánh này thường đi với / 중에서 /에서.

Ví dụ:

유라는 우리 학교에서 가장 공부를 해요.

Yura là học sinh giỏi nhất trường tôi.

이 호수는 세계에서 제일 커요.

(Diện tích) Hồ này lớn nhất thế giới.

2. So sánh ngang bằng: 만큼

Trợ từ bổ trợ 만큼 thường được dùng để gắn vào sau danh từ để thể hiện ý so sánh bằng.

Ví dụ:

게임을 하는 것만큼 일을 열심히 하면 성공할 있다.

Nếu bạn làm việc chăm chỉ nhiều như chơi game thì bạn có thể thành công.

고기를  먹는 것만큼 야채를 먹어야한다.

Mỗi người phải ăn rau nhiều như ăn thịt.

Lưu ý:

Ngoài kết hợp với danh từ, 만큼 cũng kết hợp với các động từ, tính từ, hoặc các trợ từ khác.

3. So sánh hơn: 보다

Trợ từ 보다 được gắn sau danh từ thứ hai sau chủ ngữ để so sánh với danh từ đó. Trợ từ này thường đi kèm với (hơn).

Ví dụ:

물보다 주스를 더 좋아해요.

So với nước lọc thì tôi thích nước trái cây hơn.

어제보다 오늘이 더 따뜻해요.

So với hôm qua thì hôm nay ấm áp hơn.

Chuyên mục "Các dạng so sánh trong tiếng Hàn" do Giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news