Home » Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn
Today: 29-11-2021 16:40:14

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn

(Ngày đăng: 11-05-2021 10:43:44)
           
안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저는 빌 스미스라고 해요.[Annyeong-haseyo. Mannaseo ban-gapsseumnida. Jeoneun Thảo Nguyên-rago haeyo.] Xin chào. Rất vui được gặp mọi người. Tên tôi là Thảo Nguyên

Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

(안녕하세요 / 만나서 반갑습니다) 저는 리에 라고 합니다.

[annyoeng-haseyo./mannaseo-pankap-sumnita./jonưn rien ragohamnita]

Xin chào,rất vui được gặp bạn, tôi tên là liên.

SGV, Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn 베트남 사람입니다.

[pettưnam-saram-imnida]

Tôi là người Việt Nam.

지금 호치민에 살고 있습니다.

[ji-kum/ho-chi-minh-ê/sal-ko-it-sum-ni-ta]

Tôi sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

올해 스물 살입니다.

[ol-he/sư-mul-sal-rim-ni-ta]

Năm nay tôi hai mươi tuổi.

저는 사이곤경제 대학교에 대학생입니다

[jo-nưn/sa-i-kon-kyoeng-je/tae-hak-kyo-e/tae-hak-seng-im-ni-ta]

Tôi là sinh viên đại học Kinh Tế Sài Gòn.

제 취미가 여행입니다

[je-chuy-mi-ka/yơ-heng-im-ni-ta]

Sở thích của tôi là đi du lịch.

여러 나라에 여행을 가는 것을 좋아합니다

[yơ-rơ-nara-e/yơ-heng-ưl/ka-nưn-kợt-sưl/jo-a-ham-ni-ta]

Tôi thích đi du lịch ở nhiều đất nước.

그래서 시간이 있으면 항상 친구와 같이 여행을 갑니다

[kư-rê-seo/si-ka-ni-it-sư-myoeng/hang-san/chim-ku-oa-kak-ti/yơ-heng-ưl/kam-ni-ta]

Vì vậy mỗi khi có thời gian thì tôi thường đi du lịch cùng với bạn bè.

Chuyên mục "Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news