Home » Mẫu câu giao tiếp tiếng Hoa chủ đề chào hỏi
Today: 07-07-2022 05:37:49

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mẫu câu giao tiếp tiếng Hoa chủ đề chào hỏi

(Ngày đăng: 08-03-2022 11:58:27)
           
Gồm một số mẫu câu giao tiếp và đàm thoại được sử dụng khi chào hỏi trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

I. Mẫu câu.

你好 Nǐ hǎo: Xin chào.

Ví dụ: 王林,你好 Vương Lâm, xin chào.

SGV, Mẫu câu giao tiếp tiếng Hoa chủ đề chào hỏi 您好 Nín hǎo: Chào ông/bà.

你好吗 Nǐ hǎo ma: Bạn có khỏe không?

你身体好吗 Nǐ shēntǐ hǎo ma: Sức khỏe bạn có tốt không?

Ví dụ: 志明, 你好吗?

Chí Minh, bạn có khỏe không?

早安 Zǎo ān: Chào buổi sáng.

早安,你好 Zǎo ān, nǐ hǎo: Chào buổi sáng.

你好,早上好!Nǐ hǎo, zǎoshang hǎo: Chào bạn, buổi sáng tốt lành.

晚上 Wǎnshàng: Chào buổi tối

你工作忙吗? Nǐ gōngzuò máng ma: Công việc của bạn có bận không?

很好 Hěn hǎo: Rất tốt/Rất khỏe.

还可以 Hái kěyǐ: Cũng tàm tạm.

不可以 Bù kěyǐ: Không tốt lắm.

很忙 Hěn máng: Rất bận.

不太忙 Bù tài máng: Không bận lắm.

你生意好吗?Nǐ shēngyì hǎo ma: Bạn làm ăn tốt chứ?

比较好 Bǐjiào hǎo: Khá tốt.

差不多 Chàbùduō: Tàm tạm.

祝你买卖顺利 Zhù nǐ mǎimài shùnlì: Chúc bạn buôn bán thuận lợi.

谢谢 Xièxiè: Cảm ơn.

再见 Zàijiàn: Tạm biệt.

II. Đàm thoại.

A: 你好。

Chào bạn.

B: 你好。

Chào bạn.

A: 你好吗/你身体好吗?

Bạn có khỏe không?/ Sức khỏe bạn có tốt không?

B: 很好/不可以,你呢?

Rất khỏe/ Không tốt lắm, còn bạn?

A: 我也很好。

Tôi cũng rất khỏe.

A: 你工作忙吗?

Công việc của bạn có bận không?

B: 很忙/不太忙。

Rất bận/ Không bận lắm.

A: 你生意好吗?

Bạn làm ăn tốt chứ?

B: 比较好/差不多。

Khá tốt/ Tàm tạm.

A: 祝你买卖顺利

Chúc bạn buôn bán thuận lợi.

B: 谢谢, 再见 。

Cảm ơn/ Tạm biệt.

A: 再见。

Tạm biệt.

Tư liệu tham khảo: Giáo trình Hán ngữ. Bài viết mẫu câu giao tiếp tiếng Hoa chủ đề chào hỏi được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa SGV.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn/

Related news