Home » Tục ngữ sống chết có số, phú quý tại trời bằng tiếng Hoa
Today: 03-10-2023 18:26:05

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tục ngữ sống chết có số, phú quý tại trời bằng tiếng Hoa

(Ngày đăng: 03-03-2022 10:02:33)
           
Tục ngữ sống chết có số, phú quý tại trời ý nói việc sống hay chết, giàu sang hay không đều do trời định vậy nên có muốn cũng không được.

Tham khảo ý nghĩa câu tục ngữ.

死生有命,富贵在天 /sǐ shēng yǒu mìng, fù guì zài tiān/: Sống chết có số, phú quý tại trời.

sài gòn vina, tục ngữ sống chết có số, phú quý tại trời bằng tiếng Hoa 人的生死是命里注定的,富贵是上天安排的。

Ý nghĩa: Sự sống chết của con người là do số mệnh định đoạt, phú quý do ông trời sắp đặt.

Ví dụ:

我知道 “死生有命,富贵在天”,但如果你什么也不做,怎么能富裕呢?

Tôi biết sống chết có số, phú quý tại trời, nhưng nếu bạn việc gì cũng không làm, thì sao có thể giàu có được?

你何必做这么多的工作,死生有命, 富贵在天 啊!

Bạn hà tất làm nhiều công việc như thế sống chết có số, phú quý tại trời mà!

我觉得 死生有命, 富贵在天 这句话不太对。

Tôi cảm thấy câu nói sống chết có số, phú quý tại trời không đúng lắm!

Tư liệu tham khảo: Thế giới Hoa ngữ. Bài viết tục ngữ sống chết có số, phú quý tại trời bằng tiếng Hoa được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news