Home » Thông báo tiếng Trung là gì
Today: 19-09-2020 10:36:17

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Thông báo tiếng Trung là gì

(Ngày đăng: 14-07-2020 14:50:49)
           
Thông báo tiếng Trung là 通 知 (tong zhi), là một loại văn bản hành chính thường mang tính thông tin, với mục đích đưa ra một loạt thông tin cụ thể đến người nhận được thông báo.

Thông báo tiếng Trung là 通知 (tong zhi), là một loại văn bản hành chính thường mang tính thông tin, với mục đích đưa ra một loạt thông tin cụ thể đến người nhận được thông báo.

Một số loại văn bản hành chính bằng tiếng Trung.

通告 (Tōnggào): Thông tư.

公文 (Gōngwén): Công văn.

决定 (Juédìng): Quyết định.

报告 (Bàogào): Báo cáo.Sài Gòn Vina, Thông báo tiếng Trung là gì

计划 (Jìhuà): Kế hoạch.

预案 (Yù’àn): Đề án.

记录 (Jìlù): Biên bản.

指示 (Zhǐshì): Chỉ thị.

议定 (Yìdìng): Nghị định.

Một số từ vựng sử dụng trong cuộc họp bằng tiếng Trung.

汇总 (Huìzǒng): Tóm tắt.

通过 (Tōngguò): Thông qua.

听取 (Tīngqǔ): Lắng nghe.

议题 (Yìtí): Chủ đề họp.

讨论 (Tǎolùn): Thảo luận.

漏项 (Lòu xiàng): Thiếu sót.

条款 (Tiáokuǎn): Điều khoản.

进度 (Jìndù): Tiến độ.

意见 (Yìjiàn): Ý kiến.

建议 (Jiànyì): Kiến nghị.

Bài viết thông báo tiếng Trung là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Trung Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Related news