Home » Từ vựng tiếng Hàn về Ngân hàng (Phần 2)
Today: 18-08-2022 02:41:26

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Từ vựng tiếng Hàn về Ngân hàng (Phần 2)

(Ngày đăng: 09-03-2022 10:00:55)
           
Ngân hàng là 1 loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phương nói riêng. Bài viết liệt kê một số từ vựng liên quan chủ đề này.

Từ vựng tiếng Hàn về Ngân hàng (Phần 2)

Ngân hàng là 1 loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phương nói riêng. Sau đây là một số từ vựng được sử dụng khi có nhu cầu cần sử dụng các dịch vụ của ngân hàng.

1. 송금 (song-keum): chuyển khoản

2. 입금 (ib-keum): nhận tiền,nạp tiền

3. 출금 (chul-keum): rút tiền

4. 예금하다 (ye-keum-ha-da): gửi tiền

5. 잔액 조회 (jan-ek jo-hue): kiểm tra tiền dư

6. 통장 정리 (tong-jang jeong-ri): kiểm tra sổ tiết kiệm

7. 환전하다 (hoan-jeon-ha-da): đổi tiền

SGV, Từ vựng tiếng Hàn về ngân hàng( phần 2)

8. 대출하다 (tae-chul-ha-da): vay tiền

9. 계좌 이체 (kye-joa i-che): chuyển tiền qua tài khoản

10. 통장을 개설하다 (tong-jang-eul kae-seol-ha-da): mở sổ tài khoản

11. 적금을 들다 (jeok-keum-eul teul-da): gửi tiết kiệm định kì

12. 수수료를 내다 (su-su-ryo-reul nae-da): trả cước phí

13. 공고금을 내다 (kong-ko-keum-eul nae-da): nộp phí công cộng

14. 자동이체를 하다 (ja-dong-i-che-reul ha-da): chuyển tiền tự động

15. 텔레뱅킹을 하다 (tel-le-beng-king-eul ha-da): giao dịch ngân hàng qua phương tiện truyền thông

16. 인터넷뱅킹을 하다 (in-teo-nes-beng-king-eul ha-da): giao dịch nhân hàng qua mạng (internetbanking)

17. 동전을 교환하다 (dong-jeon-eul kyo-hoan-ha-da): đổi tiền xu

18. 가계부를 쓰다 (ka-kye-bu-reul sseu-da): viết sổ chi tiêu

19. 수입 (su-ib): thu nhập

20. 용돈 기입장 (yong-don ki-ib-jang): sổ ghi chép tiền chi tiêu

21. 자동납부 (ja-dong-nab-bu):  trả, nộp tiền tự động

22. 저금통 (jeo-keum-tong): thùng bỏ tiền tiết kiệm

23. 지출 (ji-chul): chi trả, khoản chi

Chuyên mục "Từ vựng tiếng Hàn về Ngân hàng (Phần 2)" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news