Home » Từ vựng tiếng Hàn về các loại đơn từ và giấy tờ công vụ
Today: 18-08-2022 02:46:25

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Từ vựng tiếng Hàn về các loại đơn từ và giấy tờ công vụ

(Ngày đăng: 09-03-2022 09:48:01)
           
Một số từ vựng tiếng Hàn về các loại đơn từ và giấy tờ công vụ dùng trong thủ tục hành chính như đơn xin nghỉ phép năm, đơn xin nghỉ không lương, v.v

Từ vựng tiếng Hàn về các loại đơn từ và giấy tờ công vụ

Một số từ vựng tiếng Hàn về các loại đơn từ và giấy tờ công vụ dùng trong thủ tục hành chính như đơn xin nghỉ phép năm, đơn xin nghỉ không lương, v.v

1. 연차 휴가 신청서 (yeon-cha hyu-ka sin-cheong-seo): đơn xin nghỉ phép năm

2. 결근 신청서, 결근계 (kyol-keun sin-cheong-seo, kyol-keun-kye):  đơn xin vắng mặt không đi làm

3. 가불 (선불) 신청서 (ka-bul / seon-bul / sin-cheong-seo): đơn xin tạm ứng

4. 무급 휴가 신청서 (mu-keub hyu-ka sin-cheong-seo): đơn xin nghỉ không lương

5. 임신 휴가 신청서 (im-sin hyu-ka sin-cheong-seo): đơn xin nghỉ thai sản

SGV, Từ vựng tiếng Hàn về dụng cụ văn phòng

6. 사직서 (sa-jik-seo): đơn xin thôi việc

7. 제의서 (je-ui-seo): đơn đề nghị

8. 건의서 (keon-ui-seo): đơn kiến nghị

9. 탄원서 (tan-won-seo): đơn khiếu nại

10. 합의서 (hab-ui-seo): bản thỏa thuận

11. 정산서 (jeong-san-seo): phiếu thanh toán

12. 결정서 (kyeol-jeong-seo): giấy quyết định

13. 확인서 (hoak-in-seo): giấy xác nhận

14. 설명서 (seol-myeong-seo): bản thuyết minh, giải thích

15. 출근 현황 관리 대장 (chul-keun hyun-hoang kuan-ri dae-jang): sổ chấm công

16. 출근 카아트 (chul-keun ka-i-teu): thẻ chấm công

17. 요청서, 요망서, 의뢰서, 신청서 (yo-cheong-seo, yeo-mang-seo, ui-rue-seo, sin-cheong-seo): đơn yêu cầu, đơn xin

18. 안내서 (an-ne-seo): bản hướng dẫn

19. 작업 지시서, 작지 (jak-eob ji-si-seo, jak-ji): bản chỉ thị công việc, bản hướng dẫn công việc

20. 결혼 신고서 (keol-hon sin-ko-seo): giấy đăng ký kết hôn

21. 입국 허가서 (ib-kuk heo-ka-seo): giấy phép nhập cảnh

22. (운전) 면허증 (un-jeon, myon-heo-jeung): giấy phép (lái xe)

23. 회의 기록서, 회의록, 의사록 (hue-ui ki-rok-seo, hue-ui-rok, ui-sa-rok): biên bản cuộc họp

24. 서류 작성 (seo-ryu jak-seong): lập hồ sơ

25. 의사록을 남긴다 (ui-sa-rok-eul nam-kin-ta): lập biên bản

26. 출생서 (chul-seng-seo): giấy khai sinh

27. 사망증서, 사망증, 사망 증명서 (sa-mang-jeung-seo, sa-mang-jeung, sa-mang jeung-myong-so): giấy báo tử

Chuyên mục "Từ vựng tiếng Hàn về các loại đơn từ và giấy tờ công vụ" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news