Home » Học tiếng Hàn qua bài thơ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Today: 21-01-2022 00:01:33

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Học tiếng Hàn qua bài thơ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

(Ngày đăng: 11-05-2021 10:08:55)
           
Cùng Ngoại ngữ Saigon Vina học tiếng Hàn thông qua bài thơ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ - bài thơ Khuyết danh nổi tiếng của Việt Nam.

Học tiếng Hàn qua bài thơ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

온 세상을 찾아봐도 어머니만큼 좋은 사람이 없고.

[on se-sang-ul jja-ja-bwa-to o-mo-ni-man-khum jo-un sa-ra-mi op-ko]

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.

hoc tieng han qua bai hat아버지만큼 인생의 부담으로 고달픔을 많이 받은 사람이 없다.

[a-bo-ji-man-khum in-seng-e bu-ta-mu-ro ko-tal-pu-mul ma-ni ba-tun sa-ra-mi op-ta]

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

망망한 바닷물이라도 어머니의 사랑에 비교할 수 없고.

[mang-mang-han ba-tat-mu-ri-ra-to o-mo-ni-e sa-rang-e bi-kyo-hal su op-ko]

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.

넓고 넓은 하늘도 아버지의 은혜를 덮을 수 없다.

[nol-ko nol-pun ha-nul-to a-bo-ji-e un-hye-rul to-pul su op-ta]

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

자식을 키우기 위해 매일 아침부터 저녁까지 고생하신 어머님.

[ja-si-kul khi-u-ki uy-he me-il a-jjim-bu-tho jo-nyok-kka-ji ko-seng-ha-sin o-mo-nim]

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.

마른 몸으로 자식의 인생을 지켜 주신 아버님.

[ma-run mo-mu-ro ja-si-ke in-seng-ul ji-kyo ju-sin a-bo-nim]

Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.

살아계시는 어머니가 있다면 어머니를 울리지 말고.

[sa-ra-kye-si-nun o-mo-ni-ka it-ta-myon o-mo-ni-rul on-li-ji mal-ko]

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.

어머니의 눈에 슬픔을 주지 말자.

[o-mo-ni-e nu-ne sul-pu-mul ju-ji mal-ja]

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.

Chuyên mục "Học tiếng Hàn qua bài thơ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news