Home » Ngữ pháp 거나 trong tiếng Hàn
Today: 13-06-2024 21:18:45

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp 거나 trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 07-03-2022 20:56:55)
           
거나 là ngữ pháp: "hoặc, hay" có ý nghĩa diễn tả song song hai hành động, trạng thái trở lên.

Cấu trúc ngữ pháp 거나: " hoặc, hay " .

거나 có thể Kết hợp với động từ, tính từ và động từ 이다, có thể dùng "었(았)/였" trước 거나 nhưng không được dùng 겠 mang nghĩa suy đoán.

Ý nghĩa: Diễn tả song song hai hành động, trạng thái trở lên.

Cấu trúc ngữ pháp 거나:  Trong trường hợp ''거나'' một mình.

예) 내일은 흐리거나 비가 오겠습니다.

(ne in rưn/ hư ri co na/ bi ka ô kes sum ni ta).

Ngày mai sẽ âm u hoặc có mưa.

일요일엔 낮잠을 자거나 아이둘과 놉니다.

(in dô i ren/ nac cham mưn/ cha co na/ a i tul khoa nôp ni ta).

Chủ nhật tôi ngủ trễ hay chơi với bọn trẻ.

Trong trường hợp ''거나'' dùng lặp lại.

예) 싸거나 비싸거나 필요하니까 사왔다).

(sa co na/ bi sa co na/ pil dô ha ni ca/ sa oaw ta).

Vì cần nên tôi đã mua về dù rẻ hay mắc.

노래를 부르거나 춤을 추거나 마음대로 하세요.

(nô re rưn/ bu rư co na/ chum mưn chu co na/ ma um tae rô/ ha sê dô).

Hãy làm theo ý mình bất kỳ dù hát hay múa.

Ngữ pháp 거나 trong tiếng Hàn được tổng hợp bởi giáo viên Ngoại ngữ SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news