Home » Cấu trúc N마다 trong tiếng Hàn
Today: 26-02-2024 13:53:32

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc N마다 trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 08-03-2022 16:13:42)
           
Cấu trúc N마다 trong tiếng Hàn dùng để diễn tả sự lập lại hành động hoặc tình huống nào đó theo thời gian.

Cấu trúc N마다 trong tiếng Hàn

기차는 한 시간마다 있어요.

Cứ mỗi tiếng thì có một chuyến tàu.

나라마다 국기가 달라요.

Mỗi đất nước có quốc kỳ khác nhau.

Cấu trúc N마다 trong tiếng Hàn Gắn 마다 vào từ chỉ thời gian để diễn tả sự lặp lại của hành động hoặc tình huống nào nó theo thời gian, tương đương nghĩa là ‘mỗi’.

두 달마다 머리를 잘라요.

Tôi cắt tóc hai tháng 1 lần.

오 분마다 지하철이 와요.

Cứ 5 phút thì có 1 chuyến tàu điện ngầm.

마다 còn có thể diễn tả nghĩa tất cả, mọi người, mọi thứ, không loại trừ một cái gì. Trong trường hợp này,마다 được gắn vào sau danh từ nó bổ trợ.

주말마다 여행을 가요.

Tôi đi du lịch hằng tuần.

점심시간에는 식당마다 자리가 없어요.

Tất cả nhà hàng đều hết chổ trong thời gian ăn trưa.

Hội thoại:

이번 주 금요일 저녁에 시간 있어요?

Thứ 6 tuần này bạn có thời gian không?

금요일마다 태권도를 배워요. 그래서 시간이 없어요.

Thứ 6 tuần nào tôi cũng học teakwondo nên tôi không có thời gian.

컴퓨터가 교실마다 있어요?

Phòng học nào cũng có máy tính hả?

네, 모든 교실에 다 있어요.

Vâng, tất cả phòng học đều có.

Chuyên mục 'Cấu trúc N마다 trong tiếng Hàn' do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm ngoại ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news