Home » Cách sử dụng câu mệnh lệnh trong tiếng Hàn
Today: 18-08-2022 01:42:29

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách sử dụng câu mệnh lệnh trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 08-03-2022 17:15:51)
           
Khi muốn yêu cầu hay đề nghị đối phương làm theo ý mình nhưng không biết nói như thế nào cho đúng thì đây chính là cách sử dụng các đuôi câu mệnh lệnh trong tiếng Hàn.

Cách sử dụng câu mệnh lệnh gồm:

Câu mệnh lệnh thông thường: Dùng vĩ tố kết thúc câu "(으)십시오, 게, 아(어/여)라, 어(어/아)요, 지, ㅂ시".

Ví dụ: 신청서는 내일까지 내십시오.

Hãy nộp đơn xin chậm nhất là ngày mai.

Cách sử dụng câu mệnh lệnh trong tiếng Hàn 똑바로 가다가 네거리에서 좌회전 하세요.

Hãy đi thẳng rồi rẽ trái ở ngã tư.

Câu mệnh lệnh cho phép: Diễn đạt mệnh lệnh diễn đạt người nói cho phép theo ý của người nghe dùng "렴, 려무나" và được dùng trong cách nói thường.

Ví dụ: 할말이 있으면 직접 만나서 하렴.

Nếu có điều muốn nói thì hãy gặp trực tiếp mà nói.

Câu đề nghị: Là loại câu nói khuyến dụ hay khẩn cầu người nghe cũng làm với mình "ㅂ시다, 십시다, 시지요".

Ví dụ: 좀더 기다려 봅시다.

Chúng ta thử chờ thêm chút nữa.

오늘은 그만 마시고 얼어나세.

Hôm nay chúng ta uống chừng này thôi.

Tư liệu tham khảo: "Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn". Bài viết "cách sử dụng câu mệnh lệnh trong tiếng Hàn" được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn SGV

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news